MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
     BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie
Adres biura OIL w Tarnowie:
Tarnów 33-100, ul. I. Mościckiego 14Godziny pracy biura:
poniedziałek 10 - 17
wtorek 8 - 15
środa 10 - 17
czwartek 8 - 15
piątek 8 - 15
tel./fax (014) 688-88-30
e-mail: tarnow@hipokrates.org

www: http://www.oil-tarnow.pl

Konto: BŚK S.A. O/Tarnów nr 97 1050 1562 1000 0012 0006 0398
..

Informujemy, że od 12 czerwca 2010r. nastapiła zmiana przepisów dotyczących ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.10.2008 r. ulega zmianie wysokość składki członkowskiej.
Uchwała Nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4.04.2008 w sprawie wysokości składki członkowskiej.     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów